پایه چمنی پلی آمید با فونداسیون بدون حبابی


در صورت درخواست حبابی لطفا سایز حبابی را جداگانه درخواست نمایید.