مقاومت اری 330 اهم


500 تومان

5 در انبار

مقاومت آرایه ای