مقاومت ntc


750 تومان

15 در انبار

مقاومت حرارتی منفی ntc