مقاومت 51 اهم دقیق


1,000 تومان

4 در انبار

مقاومت 1 درصد 0.25 وات