مقاومت آجری 27 k


800 تومان

5 در انبار

مقاومت وات بالا آجری