انواع روش های تحویل کالا 

انواع روش های دریافت محصول :

 

پیک موتوری : این روش فقط برای داخل شهر تبریز درنظر گرفته شده است و خریدار باید هزینه پیک موتوری را در هنگام تحویل کالا درب منزل پرداخت نمایید .

نکته : خریداران شهر تبریز می توانند روز و ساعت در یافت محصولات خود را در هنگام خرید مشخص نمایند تا در ساعاتی که در محل حضوردارند محصولات خریداری شده را تحویل بگیرند.

 

تحویل محلی : این روش برای افراد ساکن تبریز در نظر گرفته شده است وافرادی که می خواهندشخصا به آدرس فروشگان (تبریز چهارراه شریعتی زیرزمین بازار برق تبریز پلاک 22) مراجعه نموده و کالاهای خریداری شده را تحویل بگیرند می باشد.

 

نرخ ثابت 10000 تومان : این روش برای خریداران شهرستان های اطراف تبریز در نظر گرفته شده است که خریداران هنگام خرید هزینه 10000 تومان را پرداخت می نمایند و محصولات خریداری شده خود را در محل خود تحویل می گیرند.

 

پست سفارشی : برای خریدارانی که خارج از استان آذر بایجان شرقی می خواهند کالاهای خریداری شده را تحویل بگیرنددر نظر گرفته شده است.

 

پست پیشتاز :برای خریدارانی که خارج از استان آذر بایجان شرقی می خواهند کالاهای خریداری شده را تحویل بگیرنددر نظر گرفته شده است.

 

ارسال با باربری :برای خریدارانی که خارج از استان آذر بایجان شرقی می خواهند کالاهای خریداری شده را تحویل بگیرنددر نظر گرفته شده است.